Ökad transport av slakdjur från Australien till Kina

Nu invigs nya fartyg för att öka exporten av levande slaktdjur från Australien till Kina där marknaden efterfrågar mer färskt nötkött.

I ett samarbetsprojekt med Kina har företag i Australien byggt upp en verksamhet där tusentals slaktdjur ska transporteras levande med fartyg till Kina för att där tillgodose den ökade efterfrågan på färskt nötkött.
Den första transporten av ett tusental angus stutar på cirka 500 kilo har genomförts. Tanken är att djuren ska slaktas inom 14 dagar efter ankomsten vid slakterier som uppförts under överseende av specialister från Australien. Båda länderna välkomnar samarbetet som ska ge möjlighet för boskap att födas upp i Australien och slaktas i Kina.
Läs mer på beefcentral.com