Efterfrågan ökar på världsmarknaden

Fjärde kvartalet förväntas en stigande efterfrågan på nötkött på världsmarknaden efter visst överskott under sensommar och tidig höst.

Torkan i dela av USA som ledde till utslaktning av kor de senaste åren har både minskat produktionen och möjligheten att exportera nötkött i normal omfattning till Japan och Korea. Samtidigt ökar efterfrågan på nötkött från Kina. Australien ser möjligheter att öka exporten, bland annat av levande djur till Kina. Globalt är produktionen som högst med visst överskott under sensommar och tidig höst. Sista kvartalet förväntas efterfrågan öka medan tillgången globalt minskar vilket förväntas ge en prishöjning. Första halvåret 2018 förutspås en liknande situation som 2017 med stark global efterfrågan på nötkött och stabila priser.
Källa: Beef Central