Ökad slakt under sommaren pressar slaktmarknaden

Att många numera planerar och bokar slakt i god tid minskar utrymmet för sena anmälningar. Den torra sommaren har ökat anmälningarna så att det nu finns ett visst överskott av djur till slakt.

-Vi har i år upplevt en ökning av antalet slaktanmälningar under sommaren jämfört med tidigare år. Troligen beror ökningen på att många nu planerar bättre och anmäler sina djur tidigare. Det gäller alla kategorier av djur, säger Paul Robertson, ansvarig på inköp på KLS Ugglarp. Han tror att torkan endast har marginell betydelse för ökningen av slakt i sommar.

I viss mån har man anpassat sig och ökat kapaciteten i slaktledet. Samtidigt poängterar Paul Robertson att det är långsiktigt viktigt för värdet på köttet att alla hjälps åt och håller en bra balans på marknaden.
-Det är olyckligt att hamna i en situation där vi slaktar betydligt mer än vad marknaden efterfrågar. Det leder till stora ojämnheter i tillgång över året och ett lägre värde på det som produceras.