Arrende är tryggaste alternativet

För den som är i behov av mer bete till djuren är oftast arrende att föredra – men betala inte för mycket. Det rådet ger lantbruksekonom Pernilla Salevid i senaste Nötkött.

Betande mular är guld värda. De som håller med betesdjur ska ha skälig ersättning och del av miljöersättningarna. Det behövs för att få kalkylen på en diko att gå runt.

Vilken ersättning som krävs och vad man bör tänka på beskrivs i Ekonomiskolan i Nötkött 3 2017.