Sena utbetalningar är ett hot mot naturbetesmarkerna

Jordbruksverkets oförmåga att hantera utbetalningar av miljöersättningarna gör att många lantbrukare rasar och SNP uppmanar Jordbruksverket till skärpning.