Vi köttar på

Text Ann Christin Olsson

I år firar Nötkött 40 år. Tidningen grundades när jag gick på lantbruksskolan i Svalöv. Det har hänt en del på 40 år … Jag minns hur pågarna i klassen målande beskrev hur det gick till när dikornas kalvar fick dras ut med traktor. Kanske delvis skrönor, men det pekade på de kalvningssvårigheter som fanns när dikoproduktionen var ung. Sedan dess har avelsframstegen gjort att köttraserna nu har lägre andel svåra kalvningar än mjölkraserna.

Men önskan om en problemfri kalvning har kanske gått för långt? En rådgivare varnar för att en del kalvar föds som ”ynk”. Kalvar med för låga födelsevikter som inte kommer hinna växa i kapp. I början mättes bara tillväxt vid individprövningen, men nu vägs en rad egenskaper in och vi tar steget mot nya nordiska avelsvärden. Det är också positivt att andelen ”kött på mjölk” stadigt ökar.

… och på andra områden är det intet nytt. Redaktionsrutan inför Köttriksdagen 1983 med rubriken ”Gemensamt agerande nödvändigt” lyfte att den ekonomiska situationen för producenterna måste förbättras. I höst efterlyser SNP:s ordförande Henrik Lander samma sak. En läsare kommenterade krisstödet på Nötkötts Facebook med att det räckte till att tanka traktorn två gånger. Sedan mitt år i Svalöv har lantbruket gått igenom flera stora förändringar. Från Omställning 90 till EU-medlemskap och globalisering. Jag firar ett år som chefredaktör och försöker som många av de nötköttsföretagare jag möter att se möjligheterna. Långsiktigt hållbar lönsamhet är grunden för att hantera utmaningarna.