Japaner med god smak

Nötköttet säljs för tre gånger så mycket som vanligt nötkött. Ändå är det drag i efterfrågan på wagyukött – känt för sin marmorering och rika smak.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Anja Zimmermann och Carl Trawniczek på Borrarps gård i Dalstorp, Västergötland är både nötkötts- och mjölkproducenter. Det är hans föräldragård och när Carl Trawniczek tog över byggde han ut till 150 mjölkkor.

Efter att han träffade Anja Zimmermann för elva år sedan började de också bygga upp nötköttsproduktionen. Wagyu började de ursprungligen med för att korsa i mjölkbesättningen, men sedan även för att bygga upp en dikobesättning.

Importerat embyo

De har köpt till en gård där de byggt upp nötköttsproduktionen som omfattar ett 25-tal dikor och ungdjur med totalt cirka 100 djur. De första wagyukalvarna föddes för fyra år sedan och de har också importerat embryo för att få renrasiga hondjur. De mjölkkor de inte vill rekrytera efter semineras också med wagyu.

– Vi behåller och föder upp även dessa tjurkalvar som stutar. Stutarna får växa tills de är minst 40 månader, säger Anja Zimmermann.

Dragdjur

Rasen kommer från Japan. Wa betyder japansk och gyu ko. Ursprungligen användes de som dragdjur och har avlats på härdighet. Djuren är antingen svarta eller röda och har horn.

– De ser ut som en mindre och nättare variant av angus, säger Anja Zimmermann.

Enligt Jordbruksverkets statistik finns wagyu angivet som ras på 1 862 hondjur och 624 handjur i CDB, då är korsningar medräknat och utifrån den ras som djurägaren angett.

 En längre version av reportaget finns i Nötkött nr 6 2021.