Köttras med ”skönhetsfläckar”

Speckle park är en ny ras som korsats fram mellan shorthorn, white park och angus. Anmodern var en ovanligt tecknad fläckig kviga på en gård i Kanada.

Text Ann Christin Olsson
Foto Getty images

Det var ursprungligen Mary Lindsay i Saskatchewan i Kanada som på 1930-talet föll för en kviga med den speciella fläckiga teckningen på sin föräldragård. Färgteckningen visade sig vara ett dominant anlag så oavsett vilken faderras som användes på kvigan och hennes döttrar så nedärvdes teckningen. Den första kvigan härstammade troligen från Teeswater shorthorn, med inslag av amerikansk white park.

Djuren växte bra och var härdiga, vilket gjorde att familjen Lamont i Maidstone fick upp ögonen för de fläckiga djuren på 1950-talet och köpte några kvigor som sedan korsades med angus. Alla avkommorna blev fläckigt tecknade i svart och vitt men avelsarbetet gav också bra slaktkroppar. De kallade djuren speckle park-boskap.

En av få raser från Kanada

Korna är av moderat storlek och väger cirka 600 kilo och tjurarna 900 kilo. Djuren är pollade och beskrivs som härdiga och fodereffektiva med bra kalvnings- och modersegenskaper. Den klassiska teckningen är svart med vit rygglinje och mage, men det finns tre andra varianter; leopardtecknad, vita men med svart teckning på nos, mule, öron, runt ögon och nederdelen av benen, samt även helt svarta djur.

2006 blev speckle park en officiellt erkänd ras i Kanada, en av få raser med ursprung härifrån. Idag finns cirka 1 500 registrerade djur i Kanada. Rasen har exporterats till Australien, USA, Nya Zeeland, Storbritannien, Irland och Danmark. Det finns även semindoser av rasen på den svenska marknaden.

SPECKLE PARK

  • Lätta kalvningar, låga födelsevikter (30–40 kilo).
  • Bra fertilitet och mjölkavkastning.
  • Pollad.
  • Bra lynne.
  • Bra tillväxt och marmorering.