Comeback som ordförande för highland cattle

Highland cattle-föreningens nygamla ordförande Karl Jorlén kombinerar lantbruket med jobbet som skogslärare. Målet är att utöka besättningen och satsa på naturvård.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

På gränsen mellan Halland och Kronoberg i den vackra Simlångsdalen ligger den lilla gården Håknaböke. Här driver Svenska highland cattle-föreningens ordförande Karl Jorlén en liten besättning om 13 nötkreatur tillsammans med sin fru Sanna Jorlén. Karl Jorlén valdes till ordförande i highland cattleföreningen i april. Det var andra gången han blev ordförande.

– Jag tog en paus för att kunna lägga tiden på annat och tyckte att jag hade gjort mitt i föreningen. Men när det nu saknades någon som ville ställa upp som ordförande så ställde jag upp igen, säger Karl Jorlén.

Highland-ägare och lärare

Highland cattle-föreningen har ett hundratal medlemmar som är övervägande deltidslantbrukare. Även Karl Jorlén driver lantbruket vid sidan om ett halvtidsarbete utanför gården. Tidigare arbetade han på länsstyrelsen, men sedan fem år tillbaka är han yrkeslärare inom skog på Stora Segerstad naturbruksgymnasium i Reftele. Ämnena är Mångbruk av skog och Markernas och växternas biologi.

–Jag tycker att lärarjobbet är jätteroligt och det är lättare att kombinera med lantbruket och vallskörden än då jag jobbade på länsstyrelsen, säger Karl Jorlén.

Han utbildade sig till jägmästare och flyttade från skånska Torekov till Håknaböke 2005 för skogen och lugnet på platsen. Sedan dess har han och hustrun utvecklat gården steg för steg. De första highlanddjuren kom till gården 2008 efter att den saknat djur i 40–50 år.

Läs mer om Karl Jorlén och produktionen på Håknaböke i Nötkötts E-tidning.