Ny tappningsstation dröjer till hösten 2024

Den nya tappningsstationen för köttrastjurar i renrasavel dröjer till nästa år. Tidsplanen var för tajt för att kunna starta redan i höst.

Text, Foto Ann Christin Olsson

– I början av juli insåg vi att tiden var för knapp för att få till det redan i höst, säger Johanna Bengtsson, produktansvarig för köttrasavel på Växa.

Det är två olika processer som måsta bli klara. Dels byggprocessen, dels ansökan att få driva en EU-godkänd tappningsstation, vilket gör att doser även kan exporteras. Men frågor kring ägarskap och ekonomi måste också lösas. Övriga intressenter är avelsföreningarna, NAB, Svensk köttrasavel i samverkan, och Svensk köttrasprövning. 

Primärt är det tänkt att tappningskontrakt ska tecknas på intressanta tjurar som är med på köttrasprövningen med start med omgången 2023/2024. Även redan kontrakterade tjurar från årets omgång kan vara intressanta. Efter att tjurarna gått ut till sina köparbesättningar ska de komma in till tappningsstationen hösten 2024. Efter karantän och tappning går de tillbaka till köparbesättningarna inför nästa betäckningssäsong.

– I första hand är det tjurar intressanta för renrasavel. Men i mån av plats övriga tider på året och om det blir praktiskt möjligt kan stationen även användas av till exempel minoritetsraser.

Just nu utreds möjligheten att ha tappningsstationen på Gunnarp.