Risk för brist på vallfrö till våren

Inför omläggning av vallar i vår kan det bli brist på vallfrö. Beställ vallfrö i god tid för att få önskade fröblandningar. Redan finns en del begränsningar i tillgången på lusern och rödklöver.

Det finns ett uppdämt behov att lägga om vallar dels för att vallar skadades av torkan 2018, dels för att bristen på grovfoder gjorde att vallarna skördades och betades sent. Det har även varit försommartorrt de senaste åren som försvårat etablering av nya vallar.

– Det spåddes brist på vallfrö till 2020 redan förra vintern, sa Johan Kullsand, växtodlingsrådivare på HS Konsult AB, vid en betesträff på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, arrangerad av länsstyrelsen Dalarnas län samt Hushållningssällskapet.

 Johan Kullsand Vall.jpg

Hans råd till deltagarna på betesträffen var därför att se över sitt behov av vallutsäde så snart som möjligt och beställa hem frö. Generellt menar han att planeringen av nästa års vallar alltid bör dra igång redan på hösten, så snart sista vallskörden är tagen, och inte först till våren när vårsolen börjat titta fram.  Olika fröblandningar bör väljas till slåtter- och betesvall genom att olika vallväxter är olika tåliga mot avbetning och klövtramp. För vall som både ska betas och skördas får det bli en kompromisslösning. För att säkra en bra etablering även av betesvallen bör man ta en förstaskörd vallår ett och först börja beta återväxten.

Ann Christin Olsson