Svensk klövvård på europeisk kongress

Klövvård är ett av de hetaste ämnena där svenska erfarenheter redovisas när Europas mjölkföretagare träffas på årets kongress i Spanien.

Sverige ör förebilder när Europas mjölkföretagare samlas till årlig kongress 26-28 juni i Santiago de Compostela i Spanien.

– I Sverige ligger vi i framkant när det gäller förebyggande klövvård och mycket liten antibiotikaanvändning, vilket vi ska berätta mer om under en workshop på kongressen, säger Maria Forssell på Prevly.

Ökad användning av antibiotika vid behandling av olika sjukdomar som i sin tur leder till antibiotikaresistens är enligt WHO det största globala hotet mot människors hälsa. Växa Sverige står som värd för workshopen och veterinär Frida Åkerström menar att EDF:s kongress är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. 

– Storleken på våra mjölkbesättningar har ökat avsevärt i storlek de senaste tio åren och det har därför uppstått ett behov av nya klövvårdsrutiner då man inte bara behandlar akuta skador utan framförallt förebygger, betonar hon. 

– SLU genomför världsledande forskning kring klövhälsa så vi är ett starkt team som ska sprida vår kunskap till Europas mjölkföretagare, säger Maria Forssell.

Prevly är Sveriges ledande företag inom klövvårdsprodukter och arbetar med experter inom området klövhälsa.