Nytt centra för klövhälsa

Idag invigdes Prevlys center för klövhälsa i Sikfors. Här ska man ta fram nya metoder och produkter för att komma tillrätta med problem och sjukdomar i klövar.

– Vårt mål är att på sikt vara ledande inom klövhälsa i Europa. Nu närmast vill vi vara starka i Sverige, berättar Prevlys vd Maria Forssell i ett pressmeddelande.

Att företaget etablerats i Siksjö är ingen slump då Robertsfors faktiskt är Sveriges kotätaste kommun. Prevly ser en stor potential i att satsa på klövhälsa eftersom det är den tredje största sjukdomstkostnaden för mjölkbonden. Bristande klövhälsa påverkar inte bara kornas beteende och orsakar dem lidande, det resulterar även i ett inkomstbortfall för djurhållaren.

– Klövsjuka kor har bland annat kortare livslängd vilket innebär ökade rekryteringskostnader, nedsatt fruktsamhet, minskad avkastning och större risk för att utveckla andra sjukdomar såsom juverinflammation, säger Maria Forssell.

 Av klövsjukdomarna anses klövsulesår som den mest kostsamma. Ett veterinärbehandlat klövsulesår beräknas kosta cirka 5 300 kronor. Det innebär en årlig kostnad för svensk mjölkproduktion uppemot en kvarts miljard kronor.

– Det finns mycket stora vinster med en förbättrad klövvård, konstaterar klövvårdaren Jörgen Wiklund, Wiklunds Klöv och Lanttjänst i Sikeå som sitter i styrelsen för Svenska klövvårdsföreningen.

 I juni samlas EDF, European Dairy farmers, för att bland annat diskutera förebyggande klövhälsa. Ämnet klättrar allt högre på den Europeiska agendan och det visar på att allt fler fått upp ögonen för området. Sverige har tagit stafettpinnen i frågan via exempelvis SLU och Växa samt att klövpengen 2016 infördes av jordbruksverket. Det finns idag ett 90-tal certifierade klövvårdare.