Ensilagetornet blev en silotork

Jesper Johansson i Dalsland byggde om det oanvända ensilagetornet till en silotork för spannmål som torkas med varmluft från gårdens flispanna.

Ensilagetornet stod oanvänt sedan Jesper Johansson valt att bygga plansilos för ensilaget. Eftersom han hyr ut ut plats för 3G- mast på toppen av silon gick den inte att riva. Istället blev lösningen att bygga om och använda den till att torka spannmål. Läs hela artikeln  i Nötkött 4 2018.