Svensk simmental i topp

Vid den senaste internationella avelsvärderingen hamnade flera svenska köttrasdjur i toppskiktet.

Charolais och limousin har avelsvärderats för direkt avvänjningsvikt sedan 2015. Denna gång omfattades även simmental.

Till glädje för svensk simmentalavel hamnade många svenskfödda djur högt på listorna. Kick av Stegatorp, född 2006, toppade bland avelstjurarna med ett avelsvärde för direkt avvänjningsvikt på 114. Sju av de tio tjurarna i topp är svenskfödda.

Charolais toppas av en fransk tjur men på andra plats kommer Enok av Nybo, född 2009, och Daybreaker av Sonarp, född 2008, ligger på fjärde plats. Övriga tjurar är franska.
Limousinlistan är fylld  av idel franska tjurar.

Deltagande länder i Interbeef är Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Schweiz med undantag av simmental där inte Frankrike och Tjeckien finns med.

Läs mer på Nordisk Avelsvärderings (NAVs) hemsida.