Ranchgrindar belv fall för rätten

Tillfälligt uppställda ranchgrindar hos Hans Lund och Christina Germundsson ledde till hot om vite och omhändertagande av djur. Fallet avgjordes till sist av Förvaltningsdomstolen.

-Det en länsstyrelse godkänner ska inte en annan länsstyrelse påstå bryter mot lagen, säger Hans Lund, Linnaryd i Småland  som känner sig illa behandlad av sin länsstyrelse.

Det hela började med planer på att bygga ett nytt stall för ungdjuren. När byggprocessen drog ut i tiden gjorde Hans iordning en tillfällig lösning med lösdrift i en del av maskinhallen.  När länsstyrelsen kom ut på kontroll dömde de ut användningen av ranchgrindar inomhus.

Läs mer i Nötkött 1 2017 om kampen mot myndigheterna som till sist ledde till att de fick rätt i Förvaltningsdomstolen.