Livsmedelsverket chockhöjer slakteriernas avgifter

– Helt orimligt, menar Svenska Köttföretagens Vd, Hans Agné, att Livsmedelsverket vill göra en kraftig höjning av kontrollavgifterna som främst drabbar de stora slakterierna.

-Livsmedelsverkets kontroll av att köttet håller för human konsumtion är viktig och vi har fortlöpande förhandlat om hur arbetet kan effektiviseras för att hålla nere kostnaderna. Att de nu vill höja kostnaderna och ta ut 30 miljoner i avgifter är orimligt, säger Hans Agné.

Svenska Köttföretagen har överklagat avgiftshöjningen till Förvaltningsdomstolen för att få klarhet i vilka avgifter Livsmedelsverket får plocka ut som myndighet enligt EU:S regelverk.

-Den föreslagna höjningen punkterar Livsmedelsstrategin där en av utredningarna går ut på att se över avgiftssystemen. Som det är idag är det inte rättvist att de stora slakterierna får högre kontrollkostnader än de småskaliga. Vill staten gynna små slakterier så får staten betala deras kostnader, säger Hans Agné.