Professor varnar för utländskt kött

-Till skillnad från svenskt kött är utländska djur – framförallt utanför EU – ofta uppfödda med antibiotika som tillväxtbefrämjare eller så behandlas de med antibiotika på grund av dålig djurmiljö, säger professor och infektionsläkare Björn Olsen.