Nötköttsproducent föreslås till LRF styrelse

Lena Åsheim som tillsammans med sin man driver ett företag med dikalvsproduktion är ett av valberedningens förslag att ingå LRF styrelse.

Lena Åsheim, 58, från Kristianstad, har sedan 2014 varit ordförande för Sveriges djurbönders ekonomiska förening. Hon har VD-erfarenhet från flera företag. Tillsammans med sin make arrenderar
hon idag Lillö Kungsgård med en dikobesättning samt åker- och betesmarker