Sveriges Djurbönders styrelse beslutar om likvidation

Sveriges Djurbönders styrelse har beslutat att vid stämman den 8 mars föreslå en frivillig likvidation av föreningen.

-För våra medlemmar innebär en likvidation att föreningens tillgångar minus skulder, efter avslutat likvidation, kommer att fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalade och emitterade insatser, skriver Sveriges Djurbönder i ett pressmeddelande där de  hänvisar vidare till sin hemsida för löpande information.