Kurser ska öka intresset för lantraser

I januari startar Hushållningssällskapet en serie kurser med fokus på lantraser med syfte att öka intresset för att bevara utrotningshotade svenska raser.

– Det finns ingen entydig definition på begreppet lantras. I praktiken räknas fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako och bohuskulla som svenska lantraser, säger Ylva Belin, hushållningssällskapet.
Kurserna ska öka intresset för lantraserna och visa deras potential och hur man genom gårdsförsäljning och/eller förädling kan få fram goda produkter till marknadsmässiga priser.