Idag avgörs SM i Chark

När svenska mästerskapen i charktillverkning avgörs för nionde året tävlar 700 charkuterier från cirka 60 företag om olika titlar. Fokus i år ligger på ekologiska och klimatanpassade produkter.