Full koll på tomma kor

På Kungsbergs gård sparas inga tomma kor. Nötkött var med när korna dräktigehtsundersöktes och visar den smidiga lättmonterade hanteringsfållan.