Lagkrav ha koll på BVD

Alla besättningar med moderdjur ska enligt lag kontrollera besättningens status vad gäller BVD. Enklast och billigast görs detta genom att vara med i BVD-programmet.

BVD är en smittsam sjukdom som Sverige efter många års bekämpning är friföklarad från. För att säkra upp att att besättningar med moderdjur fortfarande ör fria ska kontroller göras för att se om djuren har antikroppar mot BVD-virus. Via BVD-programmet sker detta genom provtagning på slakteri eller genom uttag av tankmjölksprov för en kostnad av endast 100 kr per år.

Den som inte är med i BVD-programmet och har moderdjur måste själv ansvara för att djuren provtas. Sker inte detta finns risk att länsstyrelsen vid kontroll kan kräva provtagning och då får djurägaren stå för veterinärbesök och alla avgifter för provtagning.

På Växa Sveriges hemsida finns möjlighet att kontrollera om besättningar är anslutna till BVD-programmet. Kalvköpande besättningar utan moderdjur behöver inte vara anslutna och heller inte provta djur, men de kan ha nytta av att kontrollera att besättningar de köper djur från är anslutna.

Gå in på vxa.se/kontrollprogram