En källa till inspiration

Text Ann Christin Olsson

Precis som ni jobbar med nyckeltal i er produktion, kring avvanda kalvar och tillväxt, har vi som tidningsmakare våra nyckeltal. I våras var det åter dags för en läsvärdesundersökning. Analysföretaget Skop frågade 400 läsare vad ni tycker om tidningen. Stort tack till alla som deltog! Det är alltid olidligt spännande att vänta på resultatet.

Vi fick ett högt nöjt läsarindex, 84 på en skala från 0 till 100. Det är bibehållen nivå jämfört med för tre år sedan. Vi får högt betyg inom våra kärnområden som vall, utfodring, djurhälsa och byggnader. På önskelistan står mer om ekonomi och marknadsfrågor. Och ännu fler gårdsreportage. Som en läsare uttrycker det: ”Det är kul att läsa om saker som gör att man känner framåtanda.”

Ett axplock av nyckeltalen: 81 procent anser att man behöver läsa Nötkött för att hålla sig uppdaterad. 86 procent anser att man får tips och idéer för att utveckla sin nötköttsproduktion.

När det gäller läsarnas framtidsplaner angav 57 procent att produktionen kommer att vara oförändrad, 27 procent att den kommer att öka och 16 procent att den kommer att minska om tre år. Det rimmar med att stämningen i branschen i år beskrivits som avvaktande. Vi vill visa på de möjligheter som finns utmaningarna till trots, som dyra insatsvaror och torka.

Vi tar till oss vad ni vill läsa mer om och fortsätter utveckla tidningen. Möjligheten att tycka till är aldrig mer än ett telefonsamtal eller mejl bort. En läsares kommentar, ”Tidningen är fantastisk”, både gläder i nuet och sporrar framåt.