Hanwoo får munnen att vattnas

Hög marmorering av köttet gör hanwoo till en stark konkurrent till wagyu, åtminstone i hemlandet Sydkorea.

Text Lisbeth Karlsson

INTERNATIONELLT ÄR kött från den japanska wagyurasen högt prisat och eftertraktat. Men i Sydkorea är det köttet från en annan ras som får munnen att vattnas. Den mångtusenåriga rasen hanwoo har i likhet med wagyun ett väl marmorerat kött med en fin, lite söt smak. I Sydkorea anses kött från hanwoo vara bland det bästa man kan äta och priset på köttet är jämförbart eller till och med högre än för motsvarande köttkvalitet från wagyun.

Hanwoo förekommer i fyra olika underraser eller färgvarianter, en ljusbrun, en brindle (strimmig) samt två svarta. Rasen har historiskt använts som dragdjur i jordbruket och till viss del även som offer i religiösa ceremonier, men sedan Sydkoreas ekonomi började expandera på 1960-talet har den framför allt använts för köttproduktion och djurantalet har stadigt ökat.

För att få det mycket marmorerade köttet med hög andel intramuskulärt fett utfodras hanwoo ofta med en majsbaserad foderstat med hög energikoncentration.

EN STAMBOK startades 1968 och 2017 fanns det enligt vetenskapliga tidskrifter 2,6 miljoner djur av rasen i Sydkorea. Antalet uppfödare minskar medan antalet djur per besättning ökar. 2017 var genomsnittet 29,6 djur per besättning, men antalet uppfödare med mer än 100 djur ökar stadigt.

Under 1979 introducerades ett avelsprogram för hanwoo som 1999 ersattes av ett nytt i vilket tjurarna avelsvärderas innan de används i större omfattning. I avelsmålet ingår framför allt fyra egenskaper: marmoreringsgrad, slaktvikt, muskelarea och ryggfettstjocklek.