Irländsk liten tuffing

Dexter är en ras som ursprungligen kommer från Irland. Det mest utmärkande är storleken, en liten ko som bara mäter runt en meter i korshöjd och har ett förflutet som skeppsko.

Text Ann Christin Olsson

Rasen har fått sin karaktär och sitt namn av en boskapsskötare som hette Dexter. Han ville skapa en ny ras av de härdiga kor som fanns i Irland. Rasen beskrevs och namngavs år 1845 och har sedan dess spridits över världen. Förr ansågs att de passade att ta med på längre sjöresor som levande proviant.

Dextern är en kombinationsras för kött och mjölk och en av våra minsta koraser. Det är en härdig ras som passar bra på naturbeten och skonar marken genom sin låga vikt. I andra länder förekommer att den mjölkas och hålls som hushållsko.

Enfärgade

Djuren är enfärgade och förekommer i svart, röd eller gråbrun (dun). De flesta dexter har horn, men det finns djur med anlag för kullighet även i en del importerade linjer hos några besättningar. Korshöjden för tjur är 102-115 centimeter och för ko 96-108 centimeter.

En dexter äter ungefär hälften så mycket och kräver mindre utrymme än tyngre raser. De behöver sällan något annat än grovfoder eller bete. Dextern brukar ha lätta kalvningar. Ungdjuren är slaktmogna vid 24-30 månaders ålder och en slaktvikt på cirka 200 kilo.  

Danmark ledande

De första dexterkorna i Sverige hölls på en djurpark men på 1990-talet började lantbrukare intressera sig för rasen. Det finns i dag 32 besättningar anslutna till KAP, totalt 180 kor. Den som har flest kor har 26 stycken. Danmark anses i dag vara ett av de ledande dexterländerna.

I Sverige finns endast chondrodysplasi-fri dexter. I andra länder finns en mer kortbent typ som kan bära på den genetiska defekten som i dubbel uppsättning är dödlig och ger missbildade, så kallade bulldogkalvar. I vissa länder har den extremt kortbenta dextern setts som den äkta dextern och premierats på utställningar.