Vinnaren utsedd i Nötkötts sommarquiz

Cecilia B Johansson i Vessigebro prickade in alla rätt i Nötkötts sommarquiz. Vinsten är ett fint kalvtäcke som kan komma väl till pass nästa kalvningssäsong i januari till april.

Text Ann Christin Olsson
Cecilia B Johansson

Cecilia B Johansson driver Lundens lantbruk i Vessigebro ihop med sin sambo Oliver Konradsson. På gården finns 50 dikor av rasen simmental och 25 ungdjur. Det finns också några får, växtodling med vall och spannmål samt maskinstation. Stort grattis önskar vi på redaktionen!

De rätta svaren i quizet:

Fråga 1

Vad blev det för medelpris vid tjurauktionen på Gunnarp i år? På Gunnarp individprövas varje år utvalda ungtjurar av köttras.

B. 62 869 kronor

Fråga 2

Olasgård i Valinge blev Årets Vallmästare. Hur många årskor har de?

A. 180

Fråga 3

Tidningen Nötkött är en medlemstidning, men för vilken/vilka föreningar?

A. SNP och NAB

Fråga 4

Under vinjetten Kor vi minns har vi berättat om skällkon Mona. Vad heter gården i Klövsjö där hon bodde?

B. Mellangården

Fråga 5

Hur stort svinn är det i genomsnitt i svensk nötköttsproduktion på gårdsnivå? Baserat på statistik för 2020.

B. 8 procent

Fråga 6

I början av juni tog vi reda på var det senast hade kommit en riktig rotblöta på mer än 30 millimeter. Hur mycket regn föll det i Muodoslompolo den 18 maj i år?

A. 33,7 millimeter