Ett bra vallfoder är guld värt

Årets vallmästare firar 20 år och nu drar juryns arbete igång med att vaska fram 2022 års vallmästare bland de gårdar som nominerats.

Text Ann Christin Olsson

Britt-Marie Jafner, tidigare chefredaktör för Husdjur, var med när tävlingen drog igång för 20 år sedan. Det var efter diskussioner med Sveriges lantbruksuniversitet med inspiration från motsvarande tävlingar i andra länder.

– Vi kände behovet att lyfta vallen som gröda och det är kul att tävlingen fortsätter, säger Britt-Marie Jafner. Ett bra vallfoder är grunden i mjölk- och nötköttsproduktionen.

Hon tycker att det varit roligt att se hur stolta vinnarna varit och hur de bidragit med goda exempel kring en framgångsrik vallstrategi. Såväl att få fram ett bra vallfoder som att omsätta det i gården produktion.

– Tävlingen lyfter fram skickliga vallodlare från olika delar av Sverige.