LRF investerar i Hencol

Det svenska företaget Hencol utvecklar digital teknik för nötköttsproduktion. Nu investerar LRF miljoner i företaget för att öka digitaliseringstakten i lantbruket.

Text Lisbeth Karlsson

Hencol får bondeorganisationen LRF som delägare. Den 11 februari, tisdag, offentliggjordes det nya partnerskapet där LRF gått in med fem miljoner kronor.

– Digitaliseringen inom nötköttsproduktionen är i dag mycket begränsad, samtidigt som möjligheterna till och behovet av digitalisering i såväl själva produktionen som genom hela värdekedjan är mycket stort.

– Om näringen kan få tillgång till bra beslutsstöd, baserat på realtidsinformation, är det mycket värdefullt både för den enskilde lantbrukaren och för efterföljande förädlingsled, säger Anna-Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF i ett pressmeddelande.

Nötköttsproduktionen är den produktionsgren inom de gröna näringarna som ligger sist när det kommer till digitalisering. Genom investeringen vill LRF bidra till en påskyndad utveckling inom nötköttsproduktionen, framhåller Anna-Karin Hatt.

I och med investeringen tar LRF en styrelseplats i Hencol.