Nya index för köttrastjurar

Nordiska semintjurar avelsvärderas nu för både kalvnings- och slaktkroppsegenskaper i mjölkbesättningar.

Användningen av köttrassemin i mjölkbesättningar har ökat de senaste åren. Nu har  Nordisk avelsvärdering, NAV, lanserat nya avelsvärden som baseras på köttrastjurarnas användning på mjölkkor.

De nya avelsvärdena för kalvnings- och slaktkroppsegenskaper underlättar för mjölkbesättningarna att välja rätt tjur då tjurar av olika raser kan jämföras med varandra.

Den nya avelsvärderingen ersätter inte avelsvärdering i renrasaveln utan är ett komplement. Avelstjurar kan rangeras olika beroende på om de används på mjölk- eller köttras.