Torkan ger foderbrist

Åtgärder för att förebygga foderbrist orsakad av den extrema torkan diskuterades på Brunnby lantbrukardagar.

På många håll i landet har torkan slagit enormt hårt och än finns inte mycket hopp om att vädret kommer att slå om under överskådlig framtid. Många olika förslag på åtgärder för att få hem foder till stallsäsongen diskuterades på Brunnby lantbrukardagar som att att slå trädor, skyddszoner och gröngödslingsvallar. Olika åtgärder som kan vara ett sätt att skörda foder till ungdjur roch dikor.

Andra råd vara att göra helsädesensilage av vårdsäden när den gått i ax och om man själv saknar spannmål så köp på rot av grannar. Att så in ny havre eller korn kan ge möjlighet till skörd i höst.

Risken är att tillgång även på halm blir mycket begränsad så undersök redan nu alternativ som spån och strö inför hösten.