Importen av nötkött minskar

Under årets första nio månader har det importerade nötköttet minskat med sex procent jämfört med samma period förra året visar statistik från SCB.

Fortfarande importeras mest nötkött från Irland med Nederländerna på andra plats. Däremot är importen från Brasilien i stort sett obefintlig.

Totalt har cirka 100 000 ton importeras från januari till juni. Under samma periodhar cirka 13 000 ton exporterats, i huvudsak till Tyskland.

Huvuddelen av importen är benfritt kött eller charkprodukter.