Mer svensk kvalitet på julbordet

Text Maria Törner

I FJOLÅRETS SISTA ledare skrev jag att det såg ljust ut för svensk nötköttsproduktion. Då hade jag aldrig kunnat ana att en pandemi var på intågande. Men nu ett år senare och trots, eller kanske också till viss del tack vare pandemin, så har läget ljusnat ytterligare.

Under pandemin har nämligen de konsumenttrender som de senaste åren varit drivande för tillväxten i landets livsmedelsproduktion fått ytterligare vind i seglen, visar siffror från Livsmedelsföretagen. Intresset för lokal- och/eller svenskproducerad mat har stärkts och för en majoritet så är det absolut viktigaste när man köper mat att den är svenskproducerad. Här är det inte bara ursprunget som är styrkan. Intresset för kvalitetsvärden så som att maten är hälsosam och av hög kvalitet har ökat – här ses svenskt som ett trovärdigt val.

Det är till och med så att en del av de som tidigare helt valt bort kött nu ändrat sin kost. Andelen veganer eller vegetarianer har minskat med tre procent jämfört med 2019. Fler har istället valt att äta kött ibland men då gärna av finare kvalitet och svenskproducerat.

Även på det traditionsbundna julbordet verkar coronaeffekten bli märkbar. Hela 68 procent tycker att charkuterier och kött är det viktigaste på julbordet och i år värdesätter fler mat av hög kvalitet och inhemskt producerade råvaror till jul. Till nästa år hoppas jag att vi blir av med coronan men att denna del av dess konsekvenser blir kvar.

God jul och gott nytt år!