Livsmedelsverket anser att det är slakterierna som är kontrollobjekt. Slakterierna anser att lantbrukaren borde vara kontrollobjekt.

Nu utreds kontrollen vid slakt

Nyheter

För att minska problemen vid slaktanmärkningar vill landets slakterier att Livsmedelsverket gör lantbrukarna till kontrollobjekt. En ny utredning ska se över kontrollen i livsmedelskedjan.

Ett fall som handlar om slaktanmärkning drivs nu i domstol.

Fall om slaktanmärkning drivs i domstol

Nyheter

Janne Eriksson fick ett djur kasserat efter beslut från Livsmedelsverkets veterinär. Något han har överklagat men det råder delade meningar om han har rätt att göra det.