Hökanonen på Alsen lantbruk blev en bra ströare.

Hökanonen fick nytt liv som ströare

Så gjorde vi