Familjen Lagerstedt är Årets Vallmästare®!

Nyheter

Göran, Marcus, Ida och Susanne Lagerstedt på Olasgård, utses till Årets Vallmästare®.

Högre vallskörd på mjölkgårdar?

Nyheter
Den inrapporterade vallskörden på slåttervallar är nästan 2 000 kilo torrsubstans högre per hektar på gårdar med mjölk- jämfört med nötköttsproduktion. Men det förklaras till stor del av att gårdar med nötköttsproduktion betar en större del av återväxten.