Fem djurgrupper att prioritera i torkan 

Nyheter

Hushåll med betet, prioritera rätt foder till rätt djur samt rätt djur på rätt plats. Det var rådet när LRF kött i torsdags höll lunchseminarium med anledning av torkan. 

”Behöver redan stödutfodra på betena”

Nyheter

Det rapporteras om allt fler områden som drabbas av torka, vilket kan äventyra andraskörden av vall. Spannmålen påverkas också negativt av torkan.

Torr försommar oroar

Nyheter

En torr försommar har gett en lägre förstaskörd av vall och oro för brist på bete på många håll i södra Sverige.