Nötköttsgård på väg betraktas som industri

Nyheter

Europaparlamentets miljöutskott föreslår lägre tröskelvärden än jordbruksutskottet i revisionen av Industriutsläppsdirektivet, IED.

Nytt nummer av Nötkött

Nyheter
I det senaste numret av Nötkött har vi fokus Inomgård och hur man kan hantera de dyrtider som råder.