Vårtecken – kalvar och valltankar

Ledare

Det våras när stall och Facebook fylls av nyfödda kalvar och tankarna på vallen åter börjar gro. Med både fodertema och presentation av finalisterna i tävlingen Årets vallmästare kretsar mycket just nu kring ”det gröna guldet”. Kostnadsökningar och oro på marknaden gör det allt tydligare att grovfodret i allmänhet och vallfodret i synnerhet är den grund varpå nötköttsföretaget vilar.

Andelen stutar minskar

Slakt
Slakten av stutar ökade efter att Sverige gick med i EU, men har efter toppen 2004 minskat.

Hallå där, Lena Widebeck…

Hallå där

I år firar Nötkött 40 år. Du var chefredaktör för tidningen i drygt 25 år och satte din prägel på den. Vad minns du?

Digital dermatit – ett problem i feedlots

Det är ovanligt med digital dermatit på köttdjur i Sverige, men det förekommer. Dock i en mycket mindre omfattning än i mjölkbesättningar.

Digital dermatit – ett problem i feedlots

Djurhälsa
Det är ovanligt med digital dermatit på köttdjur i Sverige, men det förekommer. Dock i en mycket mindre omfattning än i mjölkbesättningar.