Vallfoderkvalitet före kvantitet

Med vallfoder- och majsensilage som grund i mixen är siktet inställt på att nå en daglig tillvägt på 1 500 gram på ungtjurarna. Ett nytt stall och plansilo har hjälpt till.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

För Ola Johansson på Tosta hereford i Slöinge är vallfoderkvaliteten viktigare än skördemängden. Varje år föder han upp cirka 250 ungtjurar till slakt, tjurar som utfodras med en mix där vallfodret utgör cirka en tredjedel av grovfodret. I mixen finns även majs, potatis, mäsk, kraftfoder, salt, mineraler och kalk.

Ola Johansson.

–Tanken är att tjurarna ska vara slaktmogna vid 16,5 månaders ålder. Jag vill ha en tillväxt på cirka 1 500 gram per dag och en slaktkropp som väger 330 kilo. Där är vi idag med hjälp av den mixen, säger Ola Johansson.

Prioriterar hög energi

Han strävar ständigt efter att få bra vallfoder. Målet är att få ett så högt energiinnehåll som möjligt, gärna uppåt 12 megajoule, MJ, per kilo torrsubstans. Under 2023 blev det långt ifrån så, mest beroende på vädret, men skörden blev senare på grund av visningsdagen av vallskördemaskiner på gården.

Förstaskörden blev två veckor försenad och med det torrväder som rådde så blev varken näringsinnehåll eller mängd tillfredsställande. Energiinnehållet i förstaskörden låg på drygt 10,9 MJ och råproteinhalten på 123 gram råprotein per kilo torrsubstans.

– Vi tar tre skördar. Fyra skördar blir för dyrt per kilo foder, säger Ola Johansson.

Mix kräver plansilo

Fram till i fjol skördades ensilage och majs som rundbalar, men under sommaren 2023 byggdes en plansilo. I det åtta meter breda och 24 meter långa facket lade man majsskörden och andraskörden av vall. Anledningen till plansilobygget är att det vintertid blir mycket mindre arbete med utfodringen. Ola Johansson menar att fodret i en plansilo också är billigare och att kvaliteten är jämnare. Det är också lättare att anpassa grovfodermängderna när djuren får mixat foder.

– Här går det åt 1 900 kilo gräs per dygn. Om du ska mixa foder så måste du nästan ha det i plansilo. Det är ju svårt att ta en halv bal, annars får du anpassa mixmängden efter balstorleken, säger Ola Johansson.