Här får nöt städa efter får

På Norrby gård växelbetar dikor med fåren. Huvudinriktningen är lammproduktion, men nötkreaturen fyller en viktig funktion för att hålla nere parasittrycket.

Norrby gård utanför Kungsör i Västmanland är i första hand känd för sin lammproduktion med 1 000 tackor. Men efter att nötkreaturen varit frånvarande i drygt 40 år, och efter att ha varit på Nya Zeeland och studerat betesdrift, skaffade Tomas och Anna Olsson åtta dräktiga kor. Idag är antalet upp i 15 och målet är 20 kor.

– På Nya Zeeland såg vi hur man använde nötkreatur som ett managementverktyg i lammproduktionen. Vårt system fungerar inte fullt ut ännu, vi har bara haft nötkreaturen i fyra år. Men målsättningen är att ha de som ett verktyg i lammproduktionen, säger Tomas Olsson.

Del av parasitbekämpningen

Korna ska fungera som en del av parasitbekämpningen genom att växelbeta med får och nötkreatur. Fåren får beta av fållorna och korna kommer in efter dem och betar det som fåren inte vill ha.

Betesgräset börjar spira runt den 1 april, så då startar lammningsperioden. Sen börjar utslussningen på bete. Korna har sin kalvningsperiod i slutet av mars och kommer med i betesrotationen först i juni. Under våren är det svårt att hålla jämna steg med betesvallarnas tillväxt och på gården finns marker där tillväxten är mycket hög. Nötkreaturen fungerar väldigt bra på de betesmarker där växtligheten är grövre, gräs som fåren inte äter.

Läs hela artikeln i Nötkötts e-tidning.

Gårdsfakta

GÅRD: Norrby gård

ÄGARE: Tomas och Anna Olsson.

ANSTÄLLDA: Två söner, Linus och Rasmus, är engagerade i driften och entreprenadverksamheten. Dessutom Lova Zeeck som är heltidsanställd djurskötare.

PRODUKTION: 1 000 tackor, höst- och vårlamm till slakt. 15 dikor och uppfödning av tjurkalvarna, som stutas, till slakt. Försäljning av köttlådor.

AREAL: Brukar 200 hektar åker och 150 hektar beten.