Ekoslakten minskar

Med färre djur i ekologiskt produktion minskar också andelen djur som slaktas ekologiskt . Minskningen var påtaglig mellan 2022 och 2023, men har pågått under några år.  

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade med 8 procent under 2023. Det är fjärde året i rad som slakten minskar. Sedan toppåret 2019 har ekoandelen av slakten minskat med 16 procent. Ekologiska nötkreatur stod för knappt 14 procent av den totala slakten av nötkreatur i Sverige förra året, enligt Jordbruksverket.

För ekologiskt hållna får och lamm minskade slakten med 12 procent 2023. Under 2023 låg andelen ekologiskt på 16 procent av den totala slakten av får och lamm i Sverige.

Produktionen av ekologiska grisar och slaktkycklingar är liten i förhållande till den totala produktionen i Sverige, 2 respektive 0,6 procent.. Men även här minskade slakten av ekologiskt hållna djur under 2023. Invägningen av ekologisk mjölkminskade med 21 procent förra året, medan motsvarande siffra för ägg låg på -11 procent.

Läs mer: Ekologisk animalieproduktion 2023

Läs mer: Färre ekologiska lantbruksdjur