Nytt nummer av Nötkött

I årets första nummer av Nötkött har vi tema kalv med fokus på ”Säker start”, det vill säga säkerhet för både kalvar och djurskötare.

Text Ann Christin Olsson
Nötkött 1 2023

I årets kalvtema har vi besökt en besättning, Björnskogs säteri, som har kameraövervakning under kalvningssäsongen med målet att inte förlora några kalvar som det går att rädda. En annan gård, Norrby Ängar, berättar om ett nära ögat-tillbud på gården för ett par år sedan när en nykalvad ko gjorde ett utfall i kalvningsboxen.

Vi har förstås också besökt Årets nötköttsproducent Vasen som fick utmärkelsen för att de har riktigt bra kalvhälsa vilket gagnar dem såväl i den egna kviguppfödningen som besättningen som köper tjurkalvarna.

Under vinjetten Porträttet intervjuar vi den här gången charolaisföreningens ordförande Göran Månsson.

Detta och mycket mer i Nötkött nummer 6. Trevlig läsning önskar vi på redaktionen!

Har du ett tips om ett ämne vi borde skriva om i kommande nummer eller en gård som du vill läsa om. Maila redaktionen på notkott@vxa.se.

Mer om tidningen Nötkött: