Flera initiativ för svensk mineralgödsel

Mineralgödsel är en nyckelfaktor såväl på gårdsnivå som när det gäller matberedskapen i Sverige och globalt. Det är flera projekt på gång för att få fram svensktillverkad mineralgödsel.

Text, Foto Ann Christin Olsson

– Sverige kan på några års sikt gå från att vara helt importberoende till att vara helt självförsörjande, sa Markus Hoffman, hållbarhetsexpert på LRF. Vid ett presseminarium arrangerat av LRF.

Men det första projektet, Ragnsells i Helsingborg, fick avslag på miljötillståndet på grund av EU:s vattendirektiv. Där var planen var att utvinna fosfat ur slamaska. Det beslutet är överklagat och dom väntas i april/maj.  Det kommer att påverka förutsättningarna för de andra projekten också.

Prisbilden på konstgödsel just nu är att priserna ligger 60 procent längre än i augusti/september.

– Många bönder har köpt dyr gödsel 2022 utan att veta vad de får betalt för produkterna i år, sa Åsa Odell, lantbrukare med grisuppfödning och växtodling samt vice förbundsordförande i LRF.

Så länge kriget i Ukraina pågår får man räkna med prissvängningar. Rådet var att inte handla allt vid samma tillfälle för att sprida riskerna.

– Det kommer att vara stor variation i lönsamhet mellan gårdar utifrån när de gjort sina affärer.