Stort intresse för bevattning

Det blev en välbesökt grovfoderdag i Torslunda på Öland med 130 besökare. Intresset var stort för att höra mer om bevattning av vall, helsäd samt majsodling.

Foto Tobias Vindervi

Vallträffar hör sommaren till. Nötkött har fått en kort rapport från den valldag som anordnades i Torslunda i förra veckan. Två lantbrukare, Tobias Knutsson och Björn Cedergren, deltog tillsammans med hushållningssällskapets vattenrådgivare, Jan Wågensjö, i en paneldiskussion. Lantbrukarna fick dela med sig av sina erfarenheter gällande ansökan om vattendom.

– De var båda överens om att denna process tar tid men tillgången till vatten är helt avgörande för deras framtida odling, säger Amanda Andersson på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Ökad efterfrågan på vattenrådgivning

Vattenrådgivning har byggts upp i Kalmar för att möta ett ökat behov av detta. Deltagarna fick ta del av försöksresultat, men också praktiska tips för att lyckas med bevattning i form av teknik och timing. Per-Anders Andersson, Lantmännen, höll ett föredrag om kaliumförsök som gjorts på Gotland. Gotlands förhållande kan likställas med Öland. Försöken visar att kalium är viktigt i torka men även vid högre skördenivåer för att bibehålla balans mellan kväve- och kaliumkvoten.  

Dagen arrangerades av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge tillsammans med Lantmännen och Sveriges lantbruksuniversitet. Dagen ska genomföras även nästa år , den 17 juni, tisdagen innan midsommar.