Screening av schmallenberg

I höst ska en tankmjölksscreening genomföras på ett antal mjölkgårdar för att få en översikt av förekomsten av antikroppar mot schmallenbergvirus.

Text Ann Christin Olsson

Förra våren skrev vi om två bekräftade fall av infektion med schmallenbergvirus på lamm födda stallperioden 2022/23. De är få fall, men ändå något att vara uppmärksam på efter tio år av uppehåll utan att någon diagnos ställts. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått pengar för att göra en tankmjölksscreening i höst. Den senaste gjordes 2012.

Dinah Seligsohn. Foto: Jonas Förare/SVA

– Det är inte samma dramatiska förlopp som förra gången när viruset först upptäcktes i Sverige, utan rör sig om att det förekommit enstaka fall, säger Dinah Seligsohn, biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Inte anmälningspliktig

Sjukdomen är inte längre anmälningspliktig och därför är det svårare att få överblick över läget. Därför ska screeningen göras på cirka 300 mjölkgårdar fördelade över landet utifrån kotäthet. En viss övervakning sker också genom att provtagning görs genom ett abortpaket, där gårdar kan skicka in aborterade foster för att utreda orsaken.

– Beroende på när korna smittas kan de kasta fostret eller så går korna dräktigheten ut och det kan födas missbildade kalvar med krokiga ryggar och ihopdragna leder.

Missbildad kalv orsakad av schmallenberg. Foto: Dolores Gavier-Widén/SVA

Resultaten av höstens screening beräknas komma i början av nästa år. Provtagningen ger svar på om korna i besättningen stött på viruset, men inte om de bär påen aktiv infektion. Eftersom det är tankmjölk kan höga nivåer i ett prov tyda på att flera kor i en besättning bildat antikroppar.

– Förra gången var det en nyintroduktion. Nu är frågan om det funnits kvar sporadiska fall sedan dess eller om smittan återintroducerats, säger Dinah Seligsohn. Men detta är inte säkert att vi får svar på.

Läs tidigare artikel: Två bekräftade fall av schmallenberg

Fakta Schmallenberg

  • Schmallenbergvirus sprids med svidknott och då vuxna djur infekteras ses inga eller lindriga sjukdomssymtom som kortvarig feber, nedsatt foderlust, diarré och minskad mjölkproduktion. Det finns i nuläget ingen behandling eller något vaccin. Infektion tidigt i dräktigheten kan ge missbildade foster. Källa: SVA
  • Mer info om smittan här: Schmallenbergvirus hos idisslare – SVA