Räntespaning efter Riksbankens besked

Vid Borgeby fältdagar för ett år sedan pratades räntehöjningar. I år var fokus i stället kring fortsatta räntesänkningar.

Text, Foto Ann Christin Olsson
Åke Källström

Den 27 juni lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad. Efter sommaren 2023 har styrräntan varit uppe och vänt på 4,00 procent. I maj sänktes den och landade på 3,75 procent, en nivå den nu ligger kvar på. Efter årsskiftet har förväntningarna varit att ytterligare sänkningar ska ske.

– Inflationen har gått ner mer än förväntat och kronan har stärkts, sa Åke Källström, ränteanalytiker på Landshypotek Bank vid ett ekonomiseminarium i deras monter på Borgeby fältdagar.

Under 2025 och 2026 bedömer han att styrräntan ska gå ner ytterligare till cirka 2,5 procent för att sedan stabiliseras på den nivån. Han trodde inte på att räntan kan plana ut på en högre nivå, men att sänkningen kan ta tid. Nästa räntebesked från Riksbanken kommer den 20 augusti.