”Nu är rätt tid för vallen”

I Svealand finns alla ingredienser för att få en bra förstaskörd, förutsatt att det regn som kommit in nu i början på veckan inte försenar skörden.

Text Ann Christin Olsson

– De som var tidigast ute här började i slutet av förra veckan. säger Marcus Älmefur, växtodlingsrådgivare på Växa.

Han jobbar förutom i Närke också Västmanland och Sörmland. De senaste klippningarna av prognosprover i Örebro visade flera av proverna att det var lagom att börja i helgen/början på denna vecka för de som önskar ett högt näringsinnehåll som passar högavkastande mjölkkor eller växande ungtjurar. Men man vill ha mängd också

– Det har kommit lite regn nu i början på veckan som ställt till det lite så att en del behöver vänta någon dag.

Seg start på säsongen

Säsongen började med en seg start på vallarna på grund av en kall vår. Detta förstärktes av att det var mycket vatten i marken som kyler ner ytterligare. Men när väl sol och värme kom satte vallarna bra fart.

– Det gav alla ingredienser för att få en bra tillväxt. Det kan för många bli bra mängd och kvalitet om nu inte regnet försenar skörden. Det har varit en lång period utan regn så det är lite synd att det ska komma nu.

Olika gräsarter är olika tidiga, men det menar han bara påverkar optimal skördetidpunkt med några dagar. Ängsvingel, rörsvingel och rörsvingelhybrider är tidiga jämfört med timotej och engelskt rajgräs. Baljväxterna är ofta något senare än gräsen så med baljväxtrika vallar breddas skördefönstret.

Bilden på Marcus Älmefur är tagen vid dagens besök hos Gunnar Dybeck på Ältetorp i Askersund. Egentligen skulle vallkörden börjat idag, men den får anstå på grund av regn i prognosen. Foto: Gunnar Dybeck

Läs mer: