Idag uppmärksammas den biologiska mångfalden

Den 22 maj uppmärksammas världen över den internationella dagen för biologisk mångfald. Och här förtjänar naturbetesmarkerna och djuren samt lantbrukarna som sköter dem en eloge.

Text Ann Christin Olsson
Foto Lisbeth Karlsson

Det är en dag som har instiftats av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden. Läs mer här: Biologiska mångfaldens dag

Med biologisk mångfald menas en variation i arter, organismer och ekosystem, något som idag är hotat. Men i det här sammanhanget är naturbetesmarkerna väldigt positiva. I en intervju 2022 konstaterade Karl-Ivar Kumm på Sveriges lantbruksuniversitet att brist på bönder är ett hinder för mer naturbete.

Gårdsexempel och betestävling

Klicka in och läs om några av de gårdar som vi skrivit om de senaste åren:

Vi vill i det här sammanhanget också påminna om den betestävling som pågår. Nominera dig själv eller tipsa en duktig kollega: Är du på bettet på betet? Och sist men inte minst gjorde Svenskt Naturbeteskött för några år sedan en kortfilm där några av mervärdena lyfts.